Kontakt

Ordförande
Roger Rajalin
roger.rajalin@gmail.com
0400 746 747

Sekreterare
Diana Öhman
045 850 0850

De övriga kontaktpersonerna publiceras efter årsmötet.