Kontakt

Ordförande              roger.rajalin@gmail.com   tel 0400 746 747

Sekreterare             ulla.rajalin@gmail.com           0400 595 011

Styrelseledamöter   Carita Dahlberg, Maj-Britt Heikkilä,Barbro Karlsson

                                Tomy Karlsson, Diana Öhman