Kontakt

Ordförande:  Roger Rajalin    roger.rajalin@gmail.com      0400 746 747

Sekreterare: Diana Öhman   045 850 0850

De övriga kontaktpersonerna publiceras efter styrelsens nästa möte